ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ И ЗАПАЗВАНЕ МЯСТО В ГРУПА:
ТЕЛ. 0894 422 037;
        0888 02 04 02

· ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРИ И ГРУПИ:
- Тренинги и семинари
- АРТ-терапия
- Групи за споделяне и подкрепа
- Психотерапевтични групи
· ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ:
Работи се по специално разработена според индивидуалните потребностите на клиента ТРИ-СТЪПКОВА ПРОГРАМА, която е ясна, кратка и ефективна.
Целта на всяка първа индивидуална консултация е да се дефинира проблем, да се постигне съгласие и да се направи план за промяна.
По необходимост и съвместна преценка в процеса може да се включат и останалите свързани с темата членове на семейството.
· ПСИХОДИАГНОСТИКА:
В консултативния процес може да се включи и психодиагностичен инструментариум с адаптирани методики за изследване на депресия, тревожност, стрес, агресия и др. Изследва се и социален спектър: мотивация, професионална ориентация, акцентуация на характера и темперамента, потребност от одобрение и мн. др.
Предлагат се и високоспециализирани многофакторни личностови изследвания и клинични мултифазни изследвания на психопатология.